แมวแมนคูน

แมวแมนคูน

หัวข้อนำทาง

ปัจจุบันแมวบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือคูน ผู้ชายคูนตัวไหนจะหนักประมาณ 6-15 กิโลกรัม ถ้าเทียบจากภาพ แมนคูนบางตัวอาจมีขนาดใหญ่พอๆ กับสุนัขโตบางสายพันธุ์ ลักษณะพิเศษของมนุษย์นอกจากขนาดร่างกายที่ใหญ่โต มันยังมีลักษณะที่เกือบจะเหมือนแมวป่า เนื่องจากบรรพบุรุษของ Mancoon อาศัยและพบอาหารอยู่ในป่าเอง นอกจากนี้ พฤติกรรมของพวกมันยังคงเป็นแมวป่าอย่างแน่นอน นี่คือท่าทางการกินดื่มน้ำที่ใช้กับอุ้งเท้าดึงอาหารมากินหรือดื่ม
ลักษณะนิสัย: แม้ว่า Cat Coon จะมีหน้าที่ถูกต้องและดูหยิ่งอยู่ตลอดเวลา แต่จริงๆ แล้ว Mancoon นั้นค่อนข้างอ่อนโยนจากภายใน เป็นแมวที่ชอบประจบสอพลอและขอเจ้าของ แมนคูนกับการปรากฏตัวของแมวป่า สายพันธุ์นี้ยังต้องดำเนินการหรือฝึกอบรมเป็นประจำ ดังนั้นเมื่อมีคนเลี้ยง mancoon คุณต้องพาพวกเขาไปออกกำลังกายหรือเล่นกับของเล่นเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ทำงาน